Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Transspråkande

I praktik och teori

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhållanden.

Läs mer...
Transspråkande Transspråkande
Transspråkande

Transspråkande

ISBN 9789127818200
Utkom 27 november 2017
ISBN
9789127818200
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Transspråkande innebär ett skifte från en enspråkighetsnorm till en flerspråkighetnorm, där undervisning och miljö formas så att alla elever framstår som kompetenta och därmed får en likvärdig möjlighet att nå skolframgång.

Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhållanden. Med exempel från Centrumskolan – kanske den skola i Sverige som med rikast erfarenhet av tillämpning av transspråkande – får vi ta del av strategier, övningar och erfarenheter att använda vid implementering av transspråkande.

Transspråkande vänder sig till dig som är lärare eller blivande lärare och vill ta tillvara på dina flerspråkiga elevers erfarenheter och språkliga potential.

Genom exemplen från Centrumskolan, en skola med nästan 100 procent flerspråkiga elever och där transspråkande används, får vi vara med i framgång och svårigheter och faktiskt uppleva elevernas, föräldrarnas och lärarnas förvåning, skepsis och glädje.

Ur förordet av Monica Axelsson

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Transspråkande innebär ett skifte från en enspråkighetsnorm till en flerspråkighetnorm, där undervisning och miljö formas så att alla elever framstår som kompetenta och därmed får en likvärdig möjlighet att nå skolframgång.

Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhållanden. Med exempel från Centrumskolan – kanske den skola i Sverige som med rikast erfarenhet av tillämpning av transspråkande – får vi ta del av strategier, övningar och erfarenheter att använda vid implementering av transspråkande.

Transspråkande vänder sig till dig som är lärare eller blivande lärare och vill ta tillvara på dina flerspråkiga elevers erfarenheter och språkliga potential.

Genom exemplen från Centrumskolan, en skola med nästan 100 procent flerspråkiga elever och där transspråkande används, får vi vara med i framgång och svårigheter och faktiskt uppleva elevernas, föräldrarnas och lärarnas förvåning, skepsis och glädje.

Ur förordet av Monica Axelsson