Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Svenska som andraspråk i förskolan

Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?

Läs mer...
Svenska som andraspråk i förskolan Svenska som andraspråk i förskolan
Svenska som andraspråk i förskolan

Svenska som andraspråk i förskolan

Utkom 24 augusti 2018

ISBN
9789127822740
Typ
Häftad
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?

I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med antologins olika kapitel är att ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i enlighet med förskolans nyreviderade läroplan.

Boken vänder sig till förskollärarutbildningen, verksamma förskollärare samt övrig förskolepersonal, förskolechefer och skolpolitiker.

Övriga författare är Mari Bergroth, Siv Björklund, Asta Cekaite, Gisela Håkansson, Anna Martin-Bylund, Karita Mård-Miettinen, Tünde  Puskás, Eva-Kristina Salameh, Marjo Savijärvi, Jennie Warström och Åsa Wedin.

Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?

I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med antologins olika kapitel är att ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i enlighet med förskolans nyreviderade läroplan.

Boken vänder sig till förskollärarutbildningen, verksamma förskollärare samt övrig förskolepersonal, förskolechefer och skolpolitiker.

Övriga författare är Mari Bergroth, Siv Björklund, Asta Cekaite, Gisela Håkansson, Anna Martin-Bylund, Karita Mård-Miettinen, Tünde  Puskás, Eva-Kristina Salameh, Marjo Savijärvi, Jennie Warström och Åsa Wedin.