Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skola på vetenskaplig grund

Skola på vetenskaplig grund av Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Varje enskilt kapitel i boken är uppbyggt så att det kan tjäna som diskussions- och studiematerial för kursverksamhet på olika nivåer inom kommun, högskola och skola.

Läs mer...
Skola på vetenskaplig grund Skola på vetenskaplig grund
Skola på vetenskaplig grund

Skola på vetenskaplig grund

Utkom 8 april 2016

ISBN
9789127147492
Typ
Häftad
Sidantal
190
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Skola på vetenskaplig grund handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Författarna Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall använder ett nydanande samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Mälardalens högskola gällande matematikundervisning som utgångspunkt för diskussion om vilka vägar aktuell forskning pekar ut inför framtiden.

Ur innehållehållsförteckningen:

 • Bra klassrumsundervisning
 • Den aktiva läraren
 • Kollegiala samtal för praktikutveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Permanent organisation för utveckling av undervisningen
 • Delaktighet och professionell autonomi
 • Forskning tillsammans med skolan
 • Lärarutbildning och fortbildning
 • Läromedel – en viktig resurs
 • Paradigmskifte

Varje enskilt kapitel i Skola på vetenskaplig grund är uppbyggt så att det kan tjäna som diskussions- och studiematerial för kursverksamhet på olika nivåer inom kommun, högskola och skola. 

Skola på vetenskaplig grund vänder sig till dig som har intresse av skolutveckling och vill veta mer om hur vetenskap kan påverka skolans verksamhet. 

Det konkreta exempel som läsarna får följa är det forskningsbaserade utvecklingsprojektet ”Räkna med Västerås” där författarna varit inblandade. Författarna diskuterar bra klassrumsundervisning, aktiva lärare, kollegiala samtal, systematiskt kvalitetsarbete, organisation för utveckling av undervisning för att nämna några aspekter. Samtliga avsnitt grundas i forskning och relateras till Västeråsexemplet. Här finns också en kritisk diskussion av lärarutbildningen och av konstruktivism som teori.

Marie Leijon, BTJ-häftet nr 12, 2016

Skola på vetenskaplig grund handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Författarna Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall använder ett nydanande samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Mälardalens högskola gällande matematikundervisning som utgångspunkt för diskussion om vilka vägar aktuell forskning pekar ut inför framtiden.

Ur innehållehållsförteckningen:

 • Bra klassrumsundervisning
 • Den aktiva läraren
 • Kollegiala samtal för praktikutveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Permanent organisation för utveckling av undervisningen
 • Delaktighet och professionell autonomi
 • Forskning tillsammans med skolan
 • Lärarutbildning och fortbildning
 • Läromedel – en viktig resurs
 • Paradigmskifte

Varje enskilt kapitel i Skola på vetenskaplig grund är uppbyggt så att det kan tjäna som diskussions- och studiematerial för kursverksamhet på olika nivåer inom kommun, högskola och skola. 

Skola på vetenskaplig grund vänder sig till dig som har intresse av skolutveckling och vill veta mer om hur vetenskap kan påverka skolans verksamhet. 

Det konkreta exempel som läsarna får följa är det forskningsbaserade utvecklingsprojektet ”Räkna med Västerås” där författarna varit inblandade. Författarna diskuterar bra klassrumsundervisning, aktiva lärare, kollegiala samtal, systematiskt kvalitetsarbete, organisation för utveckling av undervisning för att nämna några aspekter. Samtliga avsnitt grundas i forskning och relateras till Västeråsexemplet. Här finns också en kritisk diskussion av lärarutbildningen och av konstruktivism som teori.

Marie Leijon, BTJ-häftet nr 12, 2016