Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Rektor

En handbok

Rektor – en handbok av Per Kornhall är centrerad kring det viktigaste i framgångsrika rektorers ledarskap – hur man leder lärares lärande. Boken tar avstamp i aktuell forskning och vill underlätta för dig som är eller ska bli rektor att skapa en dynamisk utveckling av undervisningen och verksamheten på din skola. 

Läs mer...
Rektor Rektor
Rektor

Rektor

ISBN 9789127818910
Utkom 21 september 2017
ISBN
9789127818910
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Rektor – en handbok är centrerad kring det viktigaste i framgångsrika rektorers ledarskap – hur man leder lärares lärande. Boken vill underlätta för dig som är eller ska bli rektor att skapa en dynamisk utveckling av undervisningen och verksamheten på din skola. Med avstamp i forskning och egna erfarenheter från handledning av rektorer i undervisningsutveckling ger Per Kornhall dig uppmuntran och stöd, men även nödvändiga utmaningar i det arbetet. Hur skapar man en lärande organisation? Hur leder man för lärande? Hur kan man använda statistik och resultat för att skapa utveckling? Det är några av frågorna som besvaras i boken.

Rektor – en handbok handlar i stor utsträckning om forskningsresultat kring lärares lärande (en huvuduppgift för rektorer) och här är Helen Timperleys teser en av utgångspunkterna. Även internationell forskning om framgångsrika rektorer får stort utrymme, liksom konkreta exempel på skickliga rektorers arbete i svenska skolor. Boken är skriven i en lättsamt ton, direkt adresserad i du-form till läsaren. (…) Särskilt intressant är det som handlar om kollegialt lärande. Förslag på frågeställningar finns efter varje avsnitt.

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 24, 2017

Rektor – en handbok är centrerad kring det viktigaste i framgångsrika rektorers ledarskap – hur man leder lärares lärande. Boken vill underlätta för dig som är eller ska bli rektor att skapa en dynamisk utveckling av undervisningen och verksamheten på din skola. Med avstamp i forskning och egna erfarenheter från handledning av rektorer i undervisningsutveckling ger Per Kornhall dig uppmuntran och stöd, men även nödvändiga utmaningar i det arbetet. Hur skapar man en lärande organisation? Hur leder man för lärande? Hur kan man använda statistik och resultat för att skapa utveckling? Det är några av frågorna som besvaras i boken.

Rektor – en handbok handlar i stor utsträckning om forskningsresultat kring lärares lärande (en huvuduppgift för rektorer) och här är Helen Timperleys teser en av utgångspunkterna. Även internationell forskning om framgångsrika rektorer får stort utrymme, liksom konkreta exempel på skickliga rektorers arbete i svenska skolor. Boken är skriven i en lättsamt ton, direkt adresserad i du-form till läsaren. (…) Särskilt intressant är det som handlar om kollegialt lärande. Förslag på frågeställningar finns efter varje avsnitt.

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 24, 2017