Ledarskap, utveckling, lärande

Grundbok för rektorer och förskolechefer

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. Antologins tre delar ger olika perspektiv på områden Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse samt Profession och ledarskap.


Tryckta utgåvor

Ledarskap, utveckling, lärande Ledarskap, utveckling, lärande
Ledarskap, utveckling, lärande
Utgivningsdatum 2016-08-11
488 Sidor
ISBN 9789127147065
Häftad
Provläs

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer.

Antologins tre delar ger olika perspektiv på områdena Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse och Profession och ledarskap. Dessa tre delar överensstämmer med rektorsutbildningens tre kunskapsområden.

Ledarskap, utveckling, lärande vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.