Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

5 undervisningspraktiker i matematik

- planera och leda rika matematiska diskussioner

I boken 5 undervisningspraktiker i matematik - för att planera och leda rika matematiska diskussioner är problemlösning centralt. Författarna tar utgångspunkt i ny evidensbaserad forskning om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Boken innehåller flera konkreta exempel. 

Läs mer...
5 undervisningspraktiker i matematik 5 undervisningspraktiker i matematik
5 undervisningspraktiker i matematik

5 undervisningspraktiker i matematik

Utkom 9 maj 2014

ISBN
9789127138582
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.

I boken 5 undervisningspraktiker i matematik - för att planera och leda rika matematiska diskussioner är problemlösning centralt. Författarna Margaret S. Smith och Mary Kay Stein tar utgångspunkt i ny evidensbaserad forskning om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Genom konkreta exempel ges råd om hur lärare kan leda och styra diskussionerna så att viktiga idéer förs upp till ytan, missuppfattningar exponeras och förståelse utvecklas.

5 undervisningspraktiker i matemaik ger dig som matematiklärare fem konkreta undervisningspraktiker utifrån elever­nas olika sätt att tänka:

  • Förutse vilka strategier elever kommer att använda för att lösa ett matematiskt problem.
  • Överblicka och notera hur elever resonerar och arbetar under lektionen. 
  • Välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen. 
  • Ordna presentationerna för att maximera potentialen att fördjupa elevernas förståelse. 
  • Koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de matematiska sambanden. 

5 undervisningspraktiker i matematik vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i hela grundskolan såväl som gymnasieskolan. Förordet till boken är skrivet av professor Andreas Ryve och doktorand Maria Larsson, båda verksamma vid Mälardalens högskola. Översättning: Margareta Brogren.

Sagt om boken:

”Jag tycker verkligen om bokens upplägg eftersom det inbjuder till att prova arbetssättet i mitt klassrum.”
Cicki Nyberg, matematiklärare i årskurs 1-6 i Ersdungens skola i Umeå

I boken 5 undervisningspraktiker i matematik - för att planera och leda rika matematiska diskussioner är problemlösning centralt. Författarna Margaret S. Smith och Mary Kay Stein tar utgångspunkt i ny evidensbaserad forskning om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Genom konkreta exempel ges råd om hur lärare kan leda och styra diskussionerna så att viktiga idéer förs upp till ytan, missuppfattningar exponeras och förståelse utvecklas.

5 undervisningspraktiker i matemaik ger dig som matematiklärare fem konkreta undervisningspraktiker utifrån elever­nas olika sätt att tänka:

  • Förutse vilka strategier elever kommer att använda för att lösa ett matematiskt problem.
  • Överblicka och notera hur elever resonerar och arbetar under lektionen. 
  • Välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen. 
  • Ordna presentationerna för att maximera potentialen att fördjupa elevernas förståelse. 
  • Koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de matematiska sambanden. 

5 undervisningspraktiker i matematik vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i hela grundskolan såväl som gymnasieskolan. Förordet till boken är skrivet av professor Andreas Ryve och doktorand Maria Larsson, båda verksamma vid Mälardalens högskola. Översättning: Margareta Brogren.

Sagt om boken:

”Jag tycker verkligen om bokens upplägg eftersom det inbjuder till att prova arbetssättet i mitt klassrum.”
Cicki Nyberg, matematiklärare i årskurs 1-6 i Ersdungens skola i Umeå

Andra intressanta titlar