Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

SOL 4000

En undervisningsmetod för varje elev.

SOL 4000 är ett läromedel som gör att du kan jobba fritt och genomtänkt mot kursplanens krav och mål. Med hjälp av de 80 komponenterna kan du enkelt anpassa din undervisning efter elevernas behov. Arbeta genomgående digitalt med de interaktiva böckerna eller komplettera den tryckta boken med det interaktiva materialet som finns tillgängligt för dig på SOLs lärarwebb. Du bestämmer!

Elevböckerna

Grundböckerna som behandlar kursplanens krav och mål på ett genomtänkt och tillgängligt sätt.

Horisont

Jobba ämnesöverskridande och samordna de fyra SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Studietakten kan individanpassas med hjälp av texterna som är uppdelade i två nivåer och frågor på tre olika nivåer.

Fokus

För elever med läs- och skrivsvårigheter eller med ett annat modersmål än svenska. Arbetsböckerna stärker elevernas språkutveckling genom ett tydligare upplägg.

Lärarhandledningar

De är tydligt kopplade till kursplanemålen och innehåller beskrivningar av ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen samt arbetsblad.

ikon interaktivt materialInteraktivt material

Med det interaktiva materialet för SOL 4000 kan du antingen komplettera de tryckta böckerna eller jobba genomgående digitalt med de interaktiva böckerna. Det fristående interaktiva materialet hittar du på SOLs lärarwebb. De interaktiva böckerna finns på sidan för varje läromedel här på vår webbplats (du kan även prova dem gratis här!).

Geografi 7

Sol 4000 Geografi – Utforska vår värld

SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden.

Läs mer om SOL 4000 Geografi här

Religion och liv 7

Religion och liv – Historiska bakgrunder och centrala tankegångar 

Läskompetens fungerar som en praktisk språngbräda till det egna klassrummet för dig som vill arbeta utifrån den senaste forskningen om läsförståelse.

Författaren och läraren Åsa Edenfeldt knyter samman teori och praktik, och visar genom konkreta och inspirerande klassrumsexempel hur du kan arbeta med lässtrategier i svenskundervisningen.

Läs mer om Religion och liv här

Levande historia 7

Levande historia – Världshistorien i kronologisk ordning

SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. 

Läs mer om Levande historia här

Samhälle i dag – Hur påverkar individen och samhället varandra?

SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Läs mer om Samhället i dag här

För att se alla läromedel i SOL 4000-serien, klicka här.

Tipsa/dela: