Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier

Hur avgör du som terapeut på ett tillförlitligt sätt att dina patienter blir bättre? Vad menas egentligen med begreppet evidens? Hur kan du bedöma om en studie är välgjord?

Läs mer