Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Närmare varandra

Relationsproblem är vanliga och påverkar oss på många plan. Denna självhjälpsbok får par att se hur problemen inte ligger hos den ena eller andra partnern utan uppstår i samspelet mellan dem. Paren guidas till att hitta mönster och ömma punkter i sitt samspel och får hjälp att bygga vidare på styrkor de har som par.

Läs mer