Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vi bjuder lektionstips om miljö för elever.

Massa rolig läsning kommer här.

Hämta vad du vill i pdf-format här.

Värdefulla sagor

Använd muntligt berättande som ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet! Värdefulla sagor innehåller 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism.

Läs mer