Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resurser och hållbarhet

Naturresurser, hållbar utveckling och ekologiskt fotavtryck

I SOL NOVA Geografi 7 kan eleverna läsa om hur vi behöver ta hand om vår jord och dess naturresurser på ett klokt sätt, för att jorden ska fortsätta kunna ge oss det vi behöver. Efter att ha läst detta kapitel kan eleverna bland annat besvara:

  1. Vad är en naturresurs och vad är det för skillnad på
   förnybara och icke-förnybara naturresurser?
  2. Hur kommer det sig att människan förbrukar så stora
   mängder naturresurser och vad leder det till?
  3. Vad betyder hållbar utveckling och vad krävs för att
   skapa ett hållbart samhälle?
  4. Hur kan man mäta ett lands hållbarhet?

Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Geografi 7 här

I SOL NOVA Geografi 7 kan eleverna läsa om hur vi behöver ta hand om vår jord och dess naturresurser på ett klokt sätt, för att jorden ska fortsätta kunna ge oss det vi behöver. Efter att ha läst detta kapitel kan eleverna bland annat besvara:

  1. Vad är en naturresurs och vad är det för skillnad på
   förnybara och icke-förnybara naturresurser?
  2. Hur kommer det sig att människan förbrukar så stora
   mängder naturresurser och vad leder det till?
  3. Vad betyder hållbar utveckling och vad krävs för att
   skapa ett hållbart samhälle?
  4. Hur kan man mäta ett lands hållbarhet?

Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Geografi 7 härSOL NOVA Geografi

Finns nu även som Bok + Digital!

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Läs mer