Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resurser och hållbarhet

Naturresurser, hållbar utveckling och ekologiskt fotavtryck

I SOL NOVA Geografi 7 kan eleverna läsa om hur vi behöver ta hand om vår jord och dess naturresurser på ett klokt sätt, för att jorden ska fortsätta kunna ge oss det vi behöver. Efter att ha läst detta kapitel kan eleverna bland annat besvara:

  1. Vad är en naturresurs och vad är det för skillnad på
   förnybara och icke-förnybara naturresurser?
  2. Hur kommer det sig att människan förbrukar så stora
   mängder naturresurser och vad leder det till?
  3. Vad betyder hållbar utveckling och vad krävs för att
   skapa ett hållbart samhälle?
  4. Hur kan man mäta ett lands hållbarhet?

Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Geografi 7 här

I SOL NOVA Geografi 7 kan eleverna läsa om hur vi behöver ta hand om vår jord och dess naturresurser på ett klokt sätt, för att jorden ska fortsätta kunna ge oss det vi behöver. Efter att ha läst detta kapitel kan eleverna bland annat besvara:

  1. Vad är en naturresurs och vad är det för skillnad på
   förnybara och icke-förnybara naturresurser?
  2. Hur kommer det sig att människan förbrukar så stora
   mängder naturresurser och vad leder det till?
  3. Vad betyder hållbar utveckling och vad krävs för att
   skapa ett hållbart samhälle?
  4. Hur kan man mäta ett lands hållbarhet?

Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Geografi 7 härSOL NOVA Geografi

Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från Lgr22. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.

Läs mer