Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gubben och gumman

Värdefulla sagor består av 35 sagor kategoriserade efter de grundläggande värden som anges på läroplanens första sida, bland annat "jämställdhet mellan kvinnor och män".

Här kan du ladda ner sagan om gubben och gumman som bytte jobb:
Hämta sagan i pdf-format
.

Värdefulla sagor

Använd muntligt berättande som ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet! Värdefulla sagor innehåller 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism.

Läs mer