Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gubben och gumman

Vi bjuder på sagan "Gubben och gumman som gjorde arbetsbyte" ur Värdefulla sagor.

Boken består av 35 sagor kategoriserade efter de grundläggande värden som anges på läroplanens första sida, bland annat "jämställdhet mellan kvinnor och män".

Hämta sagan i pdf-format här.

Värdefulla sagor

Använd muntligt berättande som ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet! Värdefulla sagor innehåller 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism.

Läs mer