Kvinnornas kamp för rösträtt

Uppmärksamma kvinnodagen genom att gå igenom de svenska kvinnornas kamp för rösträtt och rättvisa under 1880-talet och början av 1900-talet.

Vi bjuder på material i PULS Samhällskunskap som knyter an till Internationella kvinnodagen.

Ladda ned PDF:er här:

Så var det förr, sid 100-101, ur PULS Samhällskunskap, åk 4-6
Lärarhandledning, sid 88 samt 142, ur PULS Samhällskunskap, åk 4-6

PULS Samhällskunskap 4-6

Grundbok i samhällskunskap med faktatexter på rätt nivå, med en tydlig form som underlättar läsförståelsen.

Läs mer