Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektionstips i svenska för gymnasiet

"Sverige – ett mångspråkigt land"

Undervisning i och om nationella minoritetsspråk

Det ingår i samhällets uppdrag att sprida kunskap om och undervisa i de nationella minoritetsspråken, och det är väsentligt för att hålla språken levande att man får undervisning i dem. 

Förstå

  • Varför är det viktigt att studera sitt modersmål? 
  • Vad är ett nationellt minoritetsspråk?
  • För att hålla ett minoritetsspråk levande gäller det förstås att tala det. Men vad mer kan man göra? 

Diskutera

  • Vad innebär ett mångspråkigt samhälle? Vilka är fördelarna med att det talas många språk i ett land? Vilka är nackdelarna? 
  • Fem språk i Sverige är utvalda till minoritetsspråk. Varför är det så betydelsefullt? Finns det andra språk som borde skyddas och främjas? Vilka invandrade språk skulle kunna få status som minoritetsspråk i framtiden? 
  • De nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket ska synliggöras i samhället, till exempel genom att elever får undervisning om språken eller att man som i norra Sverige har vägskyltar på samiska parallellt med de svenska. Ge fler exempel på hur individer och samhälle kan synliggöra minoritetsspråken. 

Workshop – undersökande och kreativa uppgifter

  • Välj ett par myndigheter och studera deras webbplatser. På vilka språk förutom svenska finns information? Finns alla nationella minoritetsspråk med? Finns all information översatt eller är det bara vissa delar? I så fall varför, tror ni? 
  • Tänk er att svenska blir förbjudet över en natt. Hur ska ni få språket att leva vidare? Gör upp en handlingsplan med fem konkreta förslag till hur ni kan göra för att bevara språket. 

Lektionstipset är hämtat ur Fixa språket 2