Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Varför är läromedel viktigt?

Här har vi sammanställt varför det är viktigt att både lärare och elever får rätt läromedel av hög kvalitet: 

 

  • Läromedel och lärarhandledningar främjar lärarnas kompetens och utvecklar undervisningen. 
  • Läromedel minskar lärarnas arbetsbörda och frigör tid. Det är mer tidskrävande att planera undervisningen utan läromedel.
  • Läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och stärker deras läsförståelse. 
  • Läromedel är avgörande för att vårdnadshavare ska kunna följa sina barns skolgång och kunskapsutveckling, samt hjälpa dem med läxor.
  • Läromedel kan stärka likvärdigheten mellan skolor och klassrum.
  • Läromedel fyller en kompensatorisk funktion när andra delar av undervisningen av olika skäl brister.


Åtta av tio kommunpolitiker anser att läromedel är mycket viktiga för elevers kunskaper. Drygt åtta av tio kommunpolitiker instämmer också i att alla elevers rätt till läromedel bör skrivas in i skollagen, enligt Läromedelsförfattarnas undersökning.

Mer information om varför läromedel är viktigt hittar du på laromedelsforfattarna.se.