Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Frågor & svar om läromedel i utbildningen

Vi får då och då frågor om hur man som student får använda innehållet i läromedel i examensarbeten och uppsatser. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna. 

 

Fråga: I mitt examensarbete har ett av era läromedel ingått i studien. Jag har studerat bilder och undrar därför om jag får lägga in bilderna som bilagor i uppsatsen?

Svar: Vi kan inte ge tillstånd för enbart illustrationer, men visar du hela sidan i sitt sammanhang är det okej. Du bör endast använda hela sidor/uppslag och tydligt ange källan, inklusive illustratörens namn.

Fråga: Jag genomför en läromedelsanalys på ett av era läromedel. Jag tänkte använda mig av korta citat från ert läromedel i min uppsats. Därmed undrar jag om det är okej för er?

Svar: Citat är alltid okej så länge korrekt hänvisning lämnas. 

Fråga: I min uppsats ska jag genomföra en läromedelsanalys. Analysens fokus kommer att ligga vid hur ämnet X presenteras i olika läromedel. Jag tänkte därför kolla med er om ni möjligtvis har uppslag från böcker där ämnet tas upp samt lärarhandledning att dela med er av? 

Svar: Vår kundservice kan bistå med information om vad olika läromedel innehållet. Vid behov kan de föra vidare kontaktuppgifter till ansvarig förläggare som kan ge fördjupad information. Det finns även möjlighet för kundservice att skicka ett utvärderingsexemplar av det aktuella läromedlet. Exemplar av våra läromedel samt tillhörande lärarhandledningar ska finnas tillgängliga för utlåning på universitetsbiblioteken.