Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för förskoleklass

PULS-serien erbjuder allt du behöver för undervisningen i samhälle, natur och teknik enligt läroplanstexten för förskoleklass!

PULS Förskoleklass

PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i Samhälle, Natur och Teknik, enligt den nya läroplanen för förskoleklass. 

PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra samtalsbilder, en högläsningsbok och en lärarwebb. Här finns ett rikligt och varierat material som ger dig inspiration till att tillsammans med dina elever utforska och beskriva företeelser och samband i samhälle, natur och teknik. 

PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i Samhälle, Natur och Teknik, enligt den nya läroplanen för förskoleklass. 

PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra samtalsbilder, en högläsningsbok och en lärarwebb. Här finns ett rikligt och varierat material som ger dig inspiration till att tillsammans med dina elever utforska och beskriva företeelser och samband i samhälle, natur och teknik. 

Välj filter