Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

A capella med täta stämmor på årets PREST-fest

Hannah Sundkvist har många strängar på sin lyra. Författare, lärare, musiker. På årets PREST-fest kommer hon att både föreläsa och uppträda med kvartetten Ambra. Vi ställde några frågor till henne inför evenemanget. 

Du är författatare till Digilär Musik för årskurs 4-6 och 7-9. Vad fick dig att börja skriva läromedel?

– Hur vi lär oss musik, och hur det sedan påverkar vårt musicerande, har alltid intresserat mig. Jag har arbetat som musiklärare i 14 år och som många andra har jag under alla mina år skapat mitt eget lektionsmaterial. Som förstelärare skapade jag även material till lärare på andra skolor. Att utforma och anpassa material som alla kan ta till sig har länge varit min stora passion. Så när jag fick frågan om jag ville vara med och utveckla Digilär Musik – tackade jag såklart ja!

Du arbetar sedan januari i år som musiklärare på Bärbyskolan, vilket är en SiS-skolverksamhet. Forskning har visat att estetiska ämnen bland annat kan stärka självförtroendet hos elever. Är detta något du märker av?

– SiS ungdomshem Bärby tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. För många där är skolan en viktig ledsjärna för att lyckas i livet och komma vidare. Musiken som ämne har jag redan märkt haft en positiv effekt för många, i många avseenden. Att få skapa sin egen musik, lära sig ett instrument eller framföra något på skolavslutningen inför allas jubel, är några exempel på hur elevernas självförtroende stärkts på Bärby. Eleverna får samtidigt upptäcka hur musik kan skapa gemenskap – vilket gör att vi människor mår bra. Att arbeta med frågor kring sexism i medier, musikens betydelse samt musik och identitet känns extra viktigt.

Vad är mest givande med ditt jobb som musiklärare?

– Att visa elever att de kan! Att få möta alla elever där de är och bjuda in dem till en värld som man själv haft sådan stor glädje av. 

På vår inspirationsdag för PREST-lärare kommer du att uppträda med kvartetten Ambra. Vad kännetecknar er musik?

– Ambra arrangerar och framför framförallt traditionella folkmelodier från Europa som till exempel Bulgarien, Sverige, Serbien, Irland och Georgien. Sångerna framförs a capella med täta stämmor.

Världsmusik och folkmusik – är det samma sak?

– På sätt och vis är det samma sak. Begreppet världsmusik används för att beskriva all folkmusik som finns i världen, som till exempel svensk vallmusik eller bulgarisk folksång. Men världsmusik kan också beskrivas som en blandning av folkmusik och populärmusik från olika länder.

 

Texten publicerades 2023-06-26
Foto: Ambra/privat

Hannah Sundkvist

Hannah Sundqvist är multiintrumentalist och musiklärare på Bärbyskolan i Uppsala. Hon här författare till Digital Musik 4-6 och Digilär Musik 7-9.