Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Våra läromedel i samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet

Åk 7-9
Samhälle 7
266 kr
Samhälle 8
266 kr
Digilär Samhällskunskap 7-9
192 kr
Samhälle 7 Digital
192 kr
Samhälle 8 Digital
192 kr
Samhälle 7
Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson, Ann Walter- de Perlet
Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel. Serien består av  årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från Lgr22. I SOL NOVA…
Utkom 15 mar 2019
ISBN 9789127450226
266 kr
Samhälle 8
Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson, Ann Walter- de Perlet
Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel. Serien består av  årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från Lgr22. I SOL NOVA…
Utkom 12 apr 2021
ISBN 9789127450554
266 kr
Digilär Samhällskunskap 7-9
Anders Waldt, Anna Nyberg, Stellan Wigh
Digilär Samhällskunskap 7-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 7-9, enligt Lgr22. Prova gratis – kom igång direkt!
Utkom 1 feb 2013
ISBN 9789198315530
192 kr
Samhälle 7 Digital
Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson
I SOL NOVA Samhälle Digital får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar. SOL NOVA utgår från Lgr22. Prova…
Utkom 17 maj 2021
ISBN 9789127460829
192 kr
Samhälle 8 Digital
Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson
Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel. Serien består av  årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från Lgr22. I SOL NOVA…
Utkom 11 jan 2022
ISBN 9789127462182
192 kr
Gy/vux
Digilär Samhällskunskap gy
245 kr
Gymnasiearbetet - en handbok Digital
245 kr
Gymnasiearbetet - en handbok
319 kr
Digilär Samhällskunskap gy
Anders Waldt
Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3. Prova gratis – kom igång direkt!
Utkom 10 aug 2013
ISBN 9789198302844
245 kr
Gymnasiearbetet - en handbok Digital
Nils Etzler, Mats Andersson
En praktisk handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet – nu som digitalt läromedel! Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel och språkligt…
Utkom 11 mar 2022
ISBN 9789127462113
245 kr
Gymnasiearbetet - en handbok
Mats Andersson, Nils Etzler
En praktisk handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet. Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel och språkligt stöd.    
Utkom 31 mar 2017
ISBN 9789127445635
319 kr