Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tema val

Valet till Europaparlamentet äger rum den 6-9 juni 2024. Vad gör EU och vad är utmaningarna inom EU? Vilka politiska frågor är särskilt viktiga för unga och varför? 

På den här sidan har vi samlat lektionstips kopplat till val och politiska system utifrån SO-läromedlen SOL NOVA och Digilär SO 7–9. Lektionstipsen handlar om allt ifrån rösträttsåldern och riksdagspartierna till valdeltagande och valslogans. Med hjälp av lektionstipsen får eleverna på ett konkret och inspirerande sätt kunskaper om val i Sverige och EU och om Sveriges politiska system.

Valet till Europaparlamentet äger rum den 6-9 juni 2024. Vad gör EU och vad är utmaningarna inom EU? Vilka politiska frågor är särskilt viktiga för unga och varför? 

På den här sidan har vi samlat lektionstips kopplat till val och politiska system utifrån SO-läromedlen SOL NOVA och Digilär SO 7–9. Lektionstipsen handlar om allt ifrån rösträttsåldern och riksdagspartierna till valdeltagande och valslogans. Med hjälp av lektionstipsen får eleverna på ett konkret och inspirerande sätt kunskaper om val i Sverige och EU och om Sveriges politiska system.

LEKTIONSTIPS

LEKTIONSTIPS

Vad gör EU?

Här får eleverna läsa om vad EUs främsta uppgifter är och vilka typer av gemensamma lagar och regler som finns inom EU, och därefter svara på frågor. Hämtat ur SOL NOVA Samhälle 8. Passa även på att arbeta med det digitala extramaterialet för att befästa kunskaperna.

Vad gör EU?

Här får eleverna läsa om vad EUs främsta uppgifter är och vilka typer av gemensamma lagar och regler som finns inom EU, och därefter svara på frågor. Hämtat ur SOL NOVA Samhälle 8. Passa även på att arbeta med det digitala extramaterialet för att befästa kunskaperna.

Har EU för stor makt?

En lektionsaktivitet hämtad ur SOL NOVA Samhälle 8 där eleverna får reflektera kring vilka för- och nackdelar det finns med ett starkare EU-samarbete. Passa även på att arbeta med det digitala extramaterialet för att befästa kunskaperna.

Har EU för stor makt?

En lektionsaktivitet hämtad ur SOL NOVA Samhälle 8 där eleverna får reflektera kring vilka för- och nackdelar det finns med ett starkare EU-samarbete. Passa även på att arbeta med det digitala extramaterialet för att befästa kunskaperna.

Vilka typer av regeringar finns det?

Här får eleverna läsa om olika typer av regeringar, såsom majoritetsregering, minoritetsregering och koalitionsregering. Eleverna får även fundera på hur lätt eller svårt det är att fatta beslut beroende på hur regeringen ser ur. Passa även på att arbeta med det digitala extramaterialet för att befästa kunskaperna. Hämtat ur SOL NOVA Samhälle 8.

Vad står de svenska politiska partierna för?

Låt eleverna läsa en text från SOL NOVA Samhälle 8 om de största politiska vänster-högerskalan och GAL-TAN-skalan. Därefter kan eleverna arbeta med uppgifterna som hör till. Passa på att använda de digitala övningarna som finns i det kostnadsfria extramaterialet (kräver inloggning). 

Vilka röstar?

Låt eleverna arbeta med statistik från det senaste riksdagsvalet som visar valdeltagandet utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. Uppgifter som hör till statistiken uppmärksammar skilda röstningsmönster. Testa även de digitala övningarna om val i Sverige i det kostnadsfria extramaterialet (kräver inloggning). Hämtat ur SOL NOVA Samhälle 8.

Borde 16-åringar få rösta i riksdagsvalet?

En lektionsaktivitet hämtad ur Digilär SO 7-9 där eleverna får fundera över fördelar och nackdelar med att sänka rösträttsåldern och identifiera argument som stöder elevernas egna åsikter i frågan. För att göra aktiviteten digitalt i Digilär SO behöver du logga in. Du kan prova gratis i 30 dagar.

Genomför ett riksdagsval i klassen

En övning hämtad ur Digilär SO 7–9 där eleverna får planera, genomföra och sammanställa resultatet av ett riksdagsval i klassen. 

Kahoot – Valet 2022: Kan du årets valslogans?

Ett quiz där eleverna ska koppla ihop valslogans med rätt parti.

OM LÄROMEDLEN 

OM LÄROMEDLEN 

SOL NOVA Samhälle

Finns nu även som Bok + Digital!

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Läs mer

Vad finns det för innehåll kopplat till EU-valet i SOL NOVA Samhälle?

I SOL NOVA Samhälle 8 kan eleverna läsa om vad Europeiska unionen gör, hur den styrs och hur den påverkar oss i Sverige. 

Digilär SO 7-9

Digilär SO 7-9 innehåller fyra heldigitala läromedel som alla följer Lgr22: Digilär Samhällskunskap, Digilär Historia, Digilär Geografi och Digilär Religion.

Prova gratis – kom igång direkt!
Läs mer

Vad finns det för innehåll kopplat till valet i Digilär SO?

I Digilär SO 7–9 finns arbetsområdet Beslutsfattande och politiska idéer, som tar upp bland annat partier, riksdag, regering och ideologier. Många lärare sammankopplar den delen av undervisningen till valåret. I arbetsområdet finns det filmer, självrättande övningar, texter och begreppsordlistor.