Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS SO för åk 4–6

När ska vi hinna med allt i SO-ämnena? När och hur mycket ska jag planera in av varje ämne under läsåret? Vilken klass har böckerna i religion just nu? Hur vet jag att min undervisning följer de nya kursplanerna?

PULS årskursböcker i SO för årskurs 4-6 har allt du behöver! Nu kan du fokusera på din undervisning och tryggt veta att allt är faktagranskat och uppdaterat enligt de nya kursplanerna. PULS SO innehåller de fyra ämnena; samhällskunskap, geografi, religion och historia.

PULS SO Grundbok och PULS SO Arbetsbok med webbövningar är elevens böcker.
PULS SO Lärarhandledning med lärarwebb innehåller all planering och upplägg som du som lärare behöver för varje årskurs. 

När ska vi hinna med allt i SO-ämnena? När och hur mycket ska jag planera in av varje ämne under läsåret? Vilken klass har böckerna i religion just nu? Hur vet jag att min undervisning följer de nya kursplanerna?

PULS årskursböcker i SO för årskurs 4-6 har allt du behöver! Nu kan du fokusera på din undervisning och tryggt veta att allt är faktagranskat och uppdaterat enligt de nya kursplanerna. PULS SO innehåller de fyra ämnena; samhällskunskap, geografi, religion och historia.

PULS SO Grundbok och PULS SO Arbetsbok med webbövningar är elevens böcker.
PULS SO Lärarhandledning med lärarwebb innehåller all planering och upplägg som du som lärare behöver för varje årskurs. 

Författarsamtal

Lotta Malm Nilsson, en av författarna, berättar om PULS SO årskursböcker och om hur du kan undervisa med PULS. Här tillsammans med Natur & Kulturs Eva Postrup.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Ni har med precis så mycket som behövs och ger även mig som lärare tillräckligt med utrymme för att lägga till och plocka in andra delar. Super! Åsa Fant Perdsjö, Bäckaskolan i Gnosjö.

PULS SO stämmer överens med de reviderade kursplanerna, Lgr22,  som gäller från och med 1 juli 2022!

Vad har förändrats i och med de nya, kommande kursplanerna?

Geografi
- Endogena och exogena krafter är nedtonat sedan tidigare. Nu ska eleverna ges en ”introduktion” till dessa.
- Klimat- och vegetationszoner är nytt.
- Utmärkande drag för natur- och kulturlandskap i världen än nytt.
- Namngeografi i världen är nytt.
- Fördelning av befolkning har flyttat till åk 7–9.
- Hållbar utveckling är utökat och gäller nu även val och prioriteringar på samhällsnivå.
 
Historia
- Forntiden ligger numera enbart i åk 1–3.
- Levnadsvillkor i olika grupper i ståndssamhället är nytt.
- Tidsperioden utökas från att tidigare stanna vid 1850 till att sträcka sig ända till 1900. Därmed tas bland annat industrialiseringen och emigrationen upp.
 
Religion
- ”Likheter och skillnader mellan och inom några religioner” är tydligare utskrivet.
- Hinduism och buddhism är nedtonat. Nu ska eleverna ges ”några huvuddrag inom” dessa.
- Berättelser inom fornskandinavisk och äldre samisk religion har flyttat till åk 1–3.
- Hur religioner framställs och representeras i media är nytt.
- Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige idag är nytt.
 
Samhällskunskap
- De nationella minoriteterna har tidigare funnits med i flera ämnen och stadier. Nu har dessa en samlad punkt under samhällskunskap i årskurs 4–6.
- Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering är nytt.
- Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa är nytt.
 
En översikt över det centrala innehållet i PULS SO hittar du här (PDF).

PULS SO stämmer överens med de reviderade kursplanerna, Lgr22,  som gäller från och med 1 juli 2022!

Vad har förändrats i och med de nya, kommande kursplanerna?

Geografi
- Endogena och exogena krafter är nedtonat sedan tidigare. Nu ska eleverna ges en ”introduktion” till dessa.
- Klimat- och vegetationszoner är nytt.
- Utmärkande drag för natur- och kulturlandskap i världen än nytt.
- Namngeografi i världen är nytt.
- Fördelning av befolkning har flyttat till åk 7–9.
- Hållbar utveckling är utökat och gäller nu även val och prioriteringar på samhällsnivå.
 
Historia
- Forntiden ligger numera enbart i åk 1–3.
- Levnadsvillkor i olika grupper i ståndssamhället är nytt.
- Tidsperioden utökas från att tidigare stanna vid 1850 till att sträcka sig ända till 1900. Därmed tas bland annat industrialiseringen och emigrationen upp.
 
Religion
- ”Likheter och skillnader mellan och inom några religioner” är tydligare utskrivet.
- Hinduism och buddhism är nedtonat. Nu ska eleverna ges ”några huvuddrag inom” dessa.
- Berättelser inom fornskandinavisk och äldre samisk religion har flyttat till åk 1–3.
- Hur religioner framställs och representeras i media är nytt.
- Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige idag är nytt.
 
Samhällskunskap
- De nationella minoriteterna har tidigare funnits med i flera ämnen och stadier. Nu har dessa en samlad punkt under samhällskunskap i årskurs 4–6.
- Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering är nytt.
- Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa är nytt.
 
En översikt över det centrala innehållet i PULS SO hittar du här (PDF).