Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Arbeta ämnesövergripande i matematiken

Mathilda Lennermo Selin, matematiklärare på Lapplands gymnasium och författare till Matematik 5000+, har precis släppt en rapport om sitt arbete med att arbeta ämnesövergripande inom matematik. Under två års tid har hon kartlagt vilka kunskaper inom matematik som eleverna på fordons- och transportprogrammet behöver för att kunna möta fordonsbranschens krav. Här svarar hon på våra frågor om projektet.

Hej Mathilda! Kan du kort berätta lite om bakgrunden till ditt projekt?
Jag har under några år arbetat ämnesövergripande mellan matematik och fordons, ofta tillsammans med en kollega som undervisar i fordonsämnen. Projektet har jag drivit med hjälp av ett stipendium som jag blev tilldelad från Gudrun Malmers stiftelse. Jag tycker att ett ämnesövergripande arbetssätt är utmanande, ger motiverade elever, bättre arbetsmiljö och är framför allt väldigt roligt.

Vad kom du fram till, går det att arbeta ämnesövergripande på yrkesprogrammen?
Absolut! Det finns i stort sett hur mycket som helst som man kan använda i en ämnesövergripande undervisning. I rapporten listas exempel på matematik som eleverna på fordons- och transportprogrammet kommer att kunna möta i sitt framtida yrkesliv och bara den listan är 24 sidor lång.

Hur arbetar du själv med yrkesinfärgning idag?
Det varierar från stort till smått. Från ett stort projekt som sträcker sig under flera lektioner till ett exempel under en genomgång. Många gånger brukar jag även använda de olika yrkestemana som finns i böckerna.

Vad har du för tips till den matematiklärare som vill börja arbeta med ämnesövergripande matematikundervisning?

1. Börja litet och utan prestige och fortsätt även om du inte tycker att det blev bra från början. Många gånger tror man att eleverna ska älska den här undervisningsformen direkt men ibland kan de ta tid för eleverna att vänja sig vid det nya undervisningssättet.

2. Ett annat tips är att sätta sig in i elevernas framtida yrkesbransch genom att prata med yrkeslärare, följa med yrkeslärarna på APL – besök, göra studiebesök på företag eller vara med på yrkeslektioner. Det är lättare att arbeta ämnesintegrerat ju mer kunskap man som lärare har om de andra yrkena.

3. Men viktigast av allt är att själv vara intresserad och att motivera varför lektionsinnehållet är viktigt för elevernas framtida yrkesliv.  


Hela rapporten finns publicerad här.

Matematik 5000+ Upplaga 2021 YRKES

Matematik 5000+ Röd och Gul serie är anpassade efter yrkesprogrammen och följer kurserna i a-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna som träder ikraft juli 2021. 

Läs mer