Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vanlig missuppfattning att utvecklingen avtar vid cirka 20 års ålder

Philip Hwang och Björn Nilsson har varit framgångsrika författarkollegor i nästan 25 år sedan Utvecklingspsykologi först gavs ut. Här svarar de på några frågor från förlaget om den grundligt omarbetade fjärde utgåvan.

Foto: Anna von Brömssen

Vad ser ni som mest nytt och spännande inom utvecklingspsykologin sedan den förra utgåvan utkom 2011?
Det finns ny spännande kunskap om hjärnans utveckling under hela livet, mer omkring genusfrågor, nya avsnitt om ungas sexualitet, sexuell läggning och sexuell identitet samt betydligt mer om olika kontexter som påverkar individens utveckling och livsvillkor.

Finns det några vanliga missuppfattningar om ämnet eller något område inom ämnet?
En vanlig missuppfattning är att utvecklingen avtar eller till och med tar slut vid cirka 20 års ålder när den i själva verket fortgår under hela livet. En annan vanlig uppfattning är att kunskaper om utvecklingspsykologi är onödig. Ytterligare en åsikt som är vanlig är att det bara är självklarheter som beskrivs. Det finns också en del ”förstå-sig-påare” som har åsikter om lite av varje utan att ha något belägg för sitt tyckande, till exempel att svenska föräldrar curlar för mycket, eller att efter att man fyllt 50 så handlar det inte om utveckling längre utan snarare om nedtrappning.

Varför är det viktigt att ha kunskaper inom utvecklingspsykologi?
Ett skäl är att man genom kunskap i utvecklingspsykologi lär känna sig själv och andra på ett bättre sätt. En annan angränsande anledning är att man med hjälp av utvecklingspsykologisk kunskap bättre förstår eventuella samband mellan hur man är som person och var man befinner sig i livet. Kunskap om utvecklingspsykologi är därför av stor betydelse om man arbetar med människor i olika åldrar.

Vem har behållning av att läsa boken?
Alla som på olika sätt i sin vardag arbetar med människor, men även andra, exempelvis föräldrar, mor- och farföräldrar och andra med intresse för människor.

Vad ser ni som mest nytt och spännande inom utvecklingspsykologin sedan den förra utgåvan utkom 2011?
Det finns ny spännande kunskap om hjärnans utveckling under hela livet, mer omkring genusfrågor, nya avsnitt om ungas sexualitet, sexuell läggning och sexuell identitet samt betydligt mer om olika kontexter som påverkar individens utveckling och livsvillkor.

Finns det några vanliga missuppfattningar om ämnet eller något område inom ämnet?
En vanlig missuppfattning är att utvecklingen avtar eller till och med tar slut vid cirka 20 års ålder när den i själva verket fortgår under hela livet. En annan vanlig uppfattning är att kunskaper om utvecklingspsykologi är onödig. Ytterligare en åsikt som är vanlig är att det bara är självklarheter som beskrivs. Det finns också en del ”förstå-sig-påare” som har åsikter om lite av varje utan att ha något belägg för sitt tyckande, till exempel att svenska föräldrar curlar för mycket, eller att efter att man fyllt 50 så handlar det inte om utveckling längre utan snarare om nedtrappning.

Varför är det viktigt att ha kunskaper inom utvecklingspsykologi?
Ett skäl är att man genom kunskap i utvecklingspsykologi lär känna sig själv och andra på ett bättre sätt. En annan angränsande anledning är att man med hjälp av utvecklingspsykologisk kunskap bättre förstår eventuella samband mellan hur man är som person och var man befinner sig i livet. Kunskap om utvecklingspsykologi är därför av stor betydelse om man arbetar med människor i olika åldrar.

Vem har behållning av att läsa boken?
Alla som på olika sätt i sin vardag arbetar med människor, men även andra, exempelvis föräldrar, mor- och farföräldrar och andra med intresse för människor.

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till vuxen ålder. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör innehållet, skapar förståelse och visar hur kunskapen kan tillämpas.

Läs mer