Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Att anteckna under sin terapi är hjälpsamt både för minnet och inlärningen”

Lotta Dinäss, en av författarna till Terapihjälpen, svarar här på några frågor om boken.

Sara Hultman och Lotta Dinäss. Foto: Eva Linblad/1001bild.se

Hur föddes idén till boken?
Idén föddes av mig (Lotta) under ett sista samtal hos min terapeut. Terapeuten frågade: Vad tar du med dig härifrån? Och just där och då kom idén till boken. Jag ställde mig frågan: Varför har jag inget samlat material över hela processen? Jag tänkte direkt: Jag vill göra en bok, ett material, där man kan samla allt och ha detta att återkomma till. Så jag frågade Sara som är leg. psykolog och som jag kände sedan tidigare, om hon ville vara med och göra denna bok. Ett rungande JA kom helt spontant, vilket var väldigt roligt.

Vem är hjälpt av den här boken?
Vi har arbetat fram boken till att vara ett brett stöd för alla som går i terapi. Boken beskriver processen och stöttar läsaren/användaren både att förstå, minnas och till slut också stärka resultatet och vidmakthållandet av det klienten lärt sig och gått igenom i terapin. Boken innehåller relativt korta, informativa texter så att läsaren blir mer medveten och starkare i rollen som klient. Vi har genom hela vår bokprocess jobbat med att få till en bok som ska kännas lättsam, inbjudande och ha en fin informativ ton. Boken inrymmer även ett kapitel med metaforer samt ett annat kapitel med hjälpsamma listor. Sedan är kärnan i boken att man just formar den på det vis man själv vill, då det är många anteckningssidor och övningar, listor där man skriver och fyller på boken med sitt personliga material, sitt egna skrivande. Men du behöver självklart inte gå i terapi för att ha glädje/behov av boken. Den som är nyfiken på terapi, kanske själv funderar på att börja, får här en bra introduktion.

Hur tycker ni att terapeuter bör använda boken med sina klienter?
Boken tar upp och går igenom hela terapiprocessen, vilket kan användas som ett bra underlag i mötet mellan terapeuten och klienten. Boken har också ett kapitel med vanligt förekommande övningar, så flera av dessa kommer man säkert att jobba med tillsammans, terapeut och klient. På så vis är också boken ett bra komplement till terapeuten, klienten kan gå hem och läsa kortare texter kopplade till terapin och på så vis bli en mer medveten och kunnig klient och bättre kunna utnyttja sin tid hos terapeuten. Boken kan användas på så många vis, men viktigast är ju att den används helt individuellt, på det vis som passar klienten. Först och främst är det klientens bok, eftersom man för egna anteckningar i den. Att anteckna under sin terapi är hjälpsamt både för minnet och inlärningen, om än det handlar om några få ord eller om man skriver mycket.

Hur har det varit att jobba ihop under skrivandets gång när er bakgrund/ingång är så olika?
Vi har verkligen utnyttjat våra olika kompetenser. Ingen av oss hade kunnat göra denna bok på egen hand. Att vi har båda perspektiven är själva förutsättningen och grunden till att göra just denna bok. Vi började med att sätta en struktur kring vilka kapitel och teman vi ville få med i boken. Därefter har texter skrivits och bollats fram och tillbaka i flera omgångar. Ibland har t.ex. lite för ”psykologiska” uttryck och ord kommit med, då har ”klienten” fått ropa till. Eller när texter har behövt skärpas till så har ”psykologen” fått rycka in. Det har varit en lång, lärorik och inte minst rolig process.

Intervjun genomförd i januari 2024

Hur föddes idén till boken?
Idén föddes av mig (Lotta) under ett sista samtal hos min terapeut. Terapeuten frågade: Vad tar du med dig härifrån? Och just där och då kom idén till boken. Jag ställde mig frågan: Varför har jag inget samlat material över hela processen? Jag tänkte direkt: Jag vill göra en bok, ett material, där man kan samla allt och ha detta att återkomma till. Så jag frågade Sara som är leg. psykolog och som jag kände sedan tidigare, om hon ville vara med och göra denna bok. Ett rungande JA kom helt spontant, vilket var väldigt roligt.

Vem är hjälpt av den här boken?
Vi har arbetat fram boken till att vara ett brett stöd för alla som går i terapi. Boken beskriver processen och stöttar läsaren/användaren både att förstå, minnas och till slut också stärka resultatet och vidmakthållandet av det klienten lärt sig och gått igenom i terapin. Boken innehåller relativt korta, informativa texter så att läsaren blir mer medveten och starkare i rollen som klient. Vi har genom hela vår bokprocess jobbat med att få till en bok som ska kännas lättsam, inbjudande och ha en fin informativ ton. Boken inrymmer även ett kapitel med metaforer samt ett annat kapitel med hjälpsamma listor. Sedan är kärnan i boken att man just formar den på det vis man själv vill, då det är många anteckningssidor och övningar, listor där man skriver och fyller på boken med sitt personliga material, sitt egna skrivande. Men du behöver självklart inte gå i terapi för att ha glädje/behov av boken. Den som är nyfiken på terapi, kanske själv funderar på att börja, får här en bra introduktion.

Hur tycker ni att terapeuter bör använda boken med sina klienter?
Boken tar upp och går igenom hela terapiprocessen, vilket kan användas som ett bra underlag i mötet mellan terapeuten och klienten. Boken har också ett kapitel med vanligt förekommande övningar, så flera av dessa kommer man säkert att jobba med tillsammans, terapeut och klient. På så vis är också boken ett bra komplement till terapeuten, klienten kan gå hem och läsa kortare texter kopplade till terapin och på så vis bli en mer medveten och kunnig klient och bättre kunna utnyttja sin tid hos terapeuten. Boken kan användas på så många vis, men viktigast är ju att den används helt individuellt, på det vis som passar klienten. Först och främst är det klientens bok, eftersom man för egna anteckningar i den. Att anteckna under sin terapi är hjälpsamt både för minnet och inlärningen, om än det handlar om några få ord eller om man skriver mycket.

Hur har det varit att jobba ihop under skrivandets gång när er bakgrund/ingång är så olika?
Vi har verkligen utnyttjat våra olika kompetenser. Ingen av oss hade kunnat göra denna bok på egen hand. Att vi har båda perspektiven är själva förutsättningen och grunden till att göra just denna bok. Vi började med att sätta en struktur kring vilka kapitel och teman vi ville få med i boken. Därefter har texter skrivits och bollats fram och tillbaka i flera omgångar. Ibland har t.ex. lite för ”psykologiska” uttryck och ord kommit med, då har ”klienten” fått ropa till. Eller när texter har behövt skärpas till så har ”psykologen” fått rycka in. Det har varit en lång, lärorik och inte minst rolig process.

Intervjun genomförd i januari 2024

Terapihjälpen

Vad kommer man ihåg av allt man pratar om och lär sig när man går i terapi? Vad stannar kvar när terapin avslutats? Vad var det vi sa, egentligen? Terapihjälpen innehåller korta texter och information om olika terapiformer, behandlingsgång, verktyg och övningar, vanliga formulär och modeller.

Läs mer