Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Livsvillkor och självet viktiga, inte bara avgränsade problem och diagnoser

Niklas Möller och Isabel Petrini är leg. psykologer, verksamma Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade i Uppsala där Niklas Möller även är verksamhetschef. Författarna svarar här på fyra frågor om sin bok XBT – existentiell beteendeterapi. Livet, döden och Skinner.

Hur tänkte ni kring val av undertitel: ”Livet, döden och Skinner”?
Det är precis det som boken handlar om – frågorna i livet och inför döden och hur man genom Skinners beteendeanalytiska ansats kan vägleda människor i dessa. Vi tycker att Skinner förtjänar att lyftas fram mer då det lätt glöms bort hur mycket han resonerade kring de frågorna och hur behjälpligt det kan vara att tänka kring dem utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv. Redan 1972 tilldelade American Humanist Association honom priset ”Humanist of the year award”. Ändå verkar den spridda bilden av honom vara fortsatt associerad med något som ligger långt från det humanistiska och existentiella. Så kan vi bara inte ha det!

Vad önskar ni att läsarna får med sig efter att de läst ”XBT – existentiell beteendeterapi”?
Att våra kollegor ute i Sverige ska känna sig trygga i att stanna upp i frågor som rör människors livsvillkor. Och att de ska bli påminda om hur hjälpsam KBT-grunden är för att samtala och vägleda i det svåra i livet – både när det handlar om att hitta värdet i tillvarons meningslöshet och när det handlar om att våga stanna i något som är smärtsamt.

Är det något som överraskat er när ni har arbetat med boken?
I skrivprocessen är man ofrånkomligt mycket i frågorna som texten handlar om. Så i vårt behandlingsarbete har vi, än mer än vanligt, observerat och lyft upp de livsvillkoren i våra klienters dilemman. Och kanske ligger överraskningen i hur användbart det ofta är att belysa dessa, nyansera friheten och ansvaret och lägga tonvikt på de upplevda valen. Det begripliggör och det möjliggör.

Vad gör boken unik? Hur bidrar den till den KBT-litteratur som redan finns?
Vi har skrivit en bok vi själva saknat. I våra grundutbildningar inom kbt var huvudfokus på modeller och manualer, på avgränsade problem och på diagnoser. Vi saknade inslag där man satte människan i ett sammanhang, där man pratade om våra livsvillkor och om självet. Det finns ingen anledning att utesluta dessa inslag då kbt har en lysande potential att möta och hjälpa i dessa problem. Vi hoppas att vår bok ska påminna om det.

Intervjun genomförd i augusti 2020.

Hur tänkte ni kring val av undertitel: ”Livet, döden och Skinner”?
Det är precis det som boken handlar om – frågorna i livet och inför döden och hur man genom Skinners beteendeanalytiska ansats kan vägleda människor i dessa. Vi tycker att Skinner förtjänar att lyftas fram mer då det lätt glöms bort hur mycket han resonerade kring de frågorna och hur behjälpligt det kan vara att tänka kring dem utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv. Redan 1972 tilldelade American Humanist Association honom priset ”Humanist of the year award”. Ändå verkar den spridda bilden av honom vara fortsatt associerad med något som ligger långt från det humanistiska och existentiella. Så kan vi bara inte ha det!

Vad önskar ni att läsarna får med sig efter att de läst ”XBT – existentiell beteendeterapi”?
Att våra kollegor ute i Sverige ska känna sig trygga i att stanna upp i frågor som rör människors livsvillkor. Och att de ska bli påminda om hur hjälpsam KBT-grunden är för att samtala och vägleda i det svåra i livet – både när det handlar om att hitta värdet i tillvarons meningslöshet och när det handlar om att våga stanna i något som är smärtsamt.

Är det något som överraskat er när ni har arbetat med boken?
I skrivprocessen är man ofrånkomligt mycket i frågorna som texten handlar om. Så i vårt behandlingsarbete har vi, än mer än vanligt, observerat och lyft upp de livsvillkoren i våra klienters dilemman. Och kanske ligger överraskningen i hur användbart det ofta är att belysa dessa, nyansera friheten och ansvaret och lägga tonvikt på de upplevda valen. Det begripliggör och det möjliggör.

Vad gör boken unik? Hur bidrar den till den KBT-litteratur som redan finns?
Vi har skrivit en bok vi själva saknat. I våra grundutbildningar inom kbt var huvudfokus på modeller och manualer, på avgränsade problem och på diagnoser. Vi saknade inslag där man satte människan i ett sammanhang, där man pratade om våra livsvillkor och om självet. Det finns ingen anledning att utesluta dessa inslag då kbt har en lysande potential att möta och hjälpa i dessa problem. Vi hoppas att vår bok ska påminna om det.

Intervjun genomförd i augusti 2020.

XBT - existentiell beteendeterapi

XBT, existentiell beteendeterapi, betraktar de existentiella frågorna genom KBT-glasögon. Författarna reflekterar kring frihet, ansvar och val och hur dessa begrepp kan begränsa oss eller hjälpa oss genom livet. Hur talar vi om döden, mening, ensamhet, sorg och kärlek? Hur hjälper vi våra klienter?

Läs mer