Isabel Petrini

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

Krig, tortyr och flykt

Hur påverkas vi människor av krig, konflikter och tortyr? Kan man någonsin bli densamme? Vad händer med oss när vi tvingas lämna våra hem och börja om i ett nytt land? Vad ska jag tänka på i mötet med en person som har erfarenheter lång bortom mina egna? Hur arbetar jag med tolk? Och vad kan vi som behandlare göra eller påverka?


Boken ger grundläggande kunskap om krig, tortyr och flykt. Den h...
Läs mer