Isabel Petrini

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

Krig, tortyr och flykt

Hur påverkas vi människor av krig, konflikter och tortyr? Kan man någonsin bli densamme? Vad händer med oss när vi tvingas lämna våra hem och börja om i ett nytt land? Vad ska jag tänka på i mötet med en person som har erfarenheter lång bortom mina egna? Hur arbetar jag med tolk? Och vad kan vi som behandlare göra eller påverka?

Läs mer