Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

"Att leva ett helt liv utan en förklaringsmodell ..."

Efter flera böcker om npf skriver Lotta Borg Skoglund om att få sin diagnos sent i livet och att åldras med adhd. Här svarar hon på fyra frågor utifrån boken Åren går, adhd består.

Foto: Eva Lindblad

Varför behövs det en bok om adhd inriktad på vuxna och äldre vuxna?
Fortfarande är det få äldre vuxna som fått möjlighet till utredning och diagnos. Att leva ett helt liv utan en förklaringsmodell för varför saker som verkar så självklara för andra inte fungerar för en själv kostar på. Jag tycker att det är dags för alla dessa hårt kämpande vuxna att de får en bok skriven om sig.

Ibland ifrågasätts adhd som diagnos, varför tycker du att den fyller ett syfte?
Adhd är en valid och viktig diagnos som utan rätt förklaringsmodell, diagnos och insatser får allvarliga personliga konsekvenser och livsstilsrelaterad ohälsa. För mig känns det snarare konstigt att ifrågasätta diagnosen eftersom inte bara individen utan också samhället har så mycket att vinna på att de här personerna får rätt stöd.

Du skriver i boken om både samsjuklighet och riskbeteenden. Hur kan en ökad kunskap kring sin diagnos vara en skyddande faktor?
Om man vet om sina styrkor och sina sårbara sidor kan man göra smartare val i livet och vara mer rädd om sig själv. Det är också så att det kan vara lite andra behandlingsinsatser som blir aktuella om man har adhd och annan samsjuklighet.

Vilka särskilda utmaningar ställs utredningsteamet inför när en person gör en adhd-utredning sent i livet?
När man utreder äldre vuxna med adhd har ofta svårigheterna att få till rutiner för livsstilsrelaterade områden som kost, motion, sömn och annat gjort att det finns en del kroppslig ohälsa att ta hänsyn till. Dessutom oroar sig många äldre vuxna för att deras kognitiva svårigheter betyder att de håller på att bli dementa. Demens är också vanligare ju äldre vi blir och därför behöver den frågeställningen också alltid ingå i en adhd-utredning hos äldre.

Intervjun genomförd i september 2023.

Varför behövs det en bok om adhd inriktad på vuxna och äldre vuxna?
Fortfarande är det få äldre vuxna som fått möjlighet till utredning och diagnos. Att leva ett helt liv utan en förklaringsmodell för varför saker som verkar så självklara för andra inte fungerar för en själv kostar på. Jag tycker att det är dags för alla dessa hårt kämpande vuxna att de får en bok skriven om sig.

Ibland ifrågasätts adhd som diagnos, varför tycker du att den fyller ett syfte?
Adhd är en valid och viktig diagnos som utan rätt förklaringsmodell, diagnos och insatser får allvarliga personliga konsekvenser och livsstilsrelaterad ohälsa. För mig känns det snarare konstigt att ifrågasätta diagnosen eftersom inte bara individen utan också samhället har så mycket att vinna på att de här personerna får rätt stöd.

Du skriver i boken om både samsjuklighet och riskbeteenden. Hur kan en ökad kunskap kring sin diagnos vara en skyddande faktor?
Om man vet om sina styrkor och sina sårbara sidor kan man göra smartare val i livet och vara mer rädd om sig själv. Det är också så att det kan vara lite andra behandlingsinsatser som blir aktuella om man har adhd och annan samsjuklighet.

Vilka särskilda utmaningar ställs utredningsteamet inför när en person gör en adhd-utredning sent i livet?
När man utreder äldre vuxna med adhd har ofta svårigheterna att få till rutiner för livsstilsrelaterade områden som kost, motion, sömn och annat gjort att det finns en del kroppslig ohälsa att ta hänsyn till. Dessutom oroar sig många äldre vuxna för att deras kognitiva svårigheter betyder att de håller på att bli dementa. Demens är också vanligare ju äldre vi blir och därför behöver den frågeställningen också alltid ingå i en adhd-utredning hos äldre.

Intervjun genomförd i september 2023.

Åren går, adhd består

Kanske har du precis fått din adhd-diagnos, eller så lever du med, är vän med eller jobbar med någon som nyss gjort en adhd-utredning. Åren går, adhd består fokuserar på de förändringar, både i kroppen och livet, som sker i olika utsträckning för oss alla med årens gång. Och om vikten av att få rätt förklaringsmodell – även om det kommer sent i livet.

Läs mer