Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

"Handla genomtänkt utifrån vad som är verksamt för att lugna situationen i stället för att elda på kaos"

Foto: Carola Björk

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och efterfrågad som handledare, utbildare och föreläsare inom lågaffektivt bemötande. Han är författare till ett flertal storsäljande böcker inom området. Här svarar han på tre frågor om den nya utgåvan av Beteendeproblem i skolan.

Kan du berätta om någon lärdom som du själv har dragit av att arbeta som psykolog i skolan?
Framför allt att elever är så olika. I samhällsdebatten ser vi ofta barn som en anonym massa som ska fostras till bra samhällsmedborgare. Men barn är individer med egna önskningar och hopp om framtiden, och också med olika förutsättningar kognitivt, socialt och ekonomiskt. Om vi ska lyckas med uppdraget att fostra bra samhällsmedborgare måste vi ta ett individuellt perspektiv. I alla fall kring de elever som inte följer mallen. Och de är fler än vi tror.

En av de nya principerna i boken är ”Eleverna definierar skolan”. Vad innebär den?
Utan elever skulle skolan inte finnas. Ibland när jag läser skoldebatt får jag tanken att vissa debattörer tror att skolan finns till för personalen och att eleverna mest stör det viktiga arbetet personalen utför. Som tur är, är det inte den inställning jag ser ute på skolorna. Men jag ser ibland inställningen att skolan är till för vanliga elever, och inte de stökiga. Och så är det så klart inte. Skolan består av de elever som finns där, och vi måste se till att skolan har de metoder och verktyg som behövs för just de elever som är där. De definierar skolan.

Du skriver att ett av missförstånden kring lågaffektivt bemötande är att det innebär att man ska vara passiv. På vilket sätt stämmer inte det?
Lågaffektivt bemötande är en metod för att aktivt jobba med hantering av beteendeproblem. Det innebär en metod för att hantera stök och oro och en metod för att trappa ned konflikter, men även en metod för att hantera våld. Lågaffektiva metoder ingår i så skilda fält som särskild polistaktik och bemötande vid akut sjukdom och olycksfall. Vissa delar innebär en strategisk reträtt för att ta nya tag, men det handlar aldrig om att låta eleverna gå vind för våg i stökiga situationen. Det handlar om att handla genomtänkt utifrån vad som är verksamt för att lugna situationen i stället för att elda på kaos. Konflikter ska lösas, inte vinnas.

Intervjun genomförd september 2020.

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och efterfrågad som handledare, utbildare och föreläsare inom lågaffektivt bemötande. Han är författare till ett flertal storsäljande böcker inom området. Här svarar han på tre frågor om den nya utgåvan av Beteendeproblem i skolan.

Kan du berätta om någon lärdom som du själv har dragit av att arbeta som psykolog i skolan?
Framför allt att elever är så olika. I samhällsdebatten ser vi ofta barn som en anonym massa som ska fostras till bra samhällsmedborgare. Men barn är individer med egna önskningar och hopp om framtiden, och också med olika förutsättningar kognitivt, socialt och ekonomiskt. Om vi ska lyckas med uppdraget att fostra bra samhällsmedborgare måste vi ta ett individuellt perspektiv. I alla fall kring de elever som inte följer mallen. Och de är fler än vi tror.

En av de nya principerna i boken är ”Eleverna definierar skolan”. Vad innebär den?
Utan elever skulle skolan inte finnas. Ibland när jag läser skoldebatt får jag tanken att vissa debattörer tror att skolan finns till för personalen och att eleverna mest stör det viktiga arbetet personalen utför. Som tur är, är det inte den inställning jag ser ute på skolorna. Men jag ser ibland inställningen att skolan är till för vanliga elever, och inte de stökiga. Och så är det så klart inte. Skolan består av de elever som finns där, och vi måste se till att skolan har de metoder och verktyg som behövs för just de elever som är där. De definierar skolan.

Du skriver att ett av missförstånden kring lågaffektivt bemötande är att det innebär att man ska vara passiv. På vilket sätt stämmer inte det?
Lågaffektivt bemötande är en metod för att aktivt jobba med hantering av beteendeproblem. Det innebär en metod för att hantera stök och oro och en metod för att trappa ned konflikter, men även en metod för att hantera våld. Lågaffektiva metoder ingår i så skilda fält som särskild polistaktik och bemötande vid akut sjukdom och olycksfall. Vissa delar innebär en strategisk reträtt för att ta nya tag, men det handlar aldrig om att låta eleverna gå vind för våg i stökiga situationen. Det handlar om att handla genomtänkt utifrån vad som är verksamt för att lugna situationen i stället för att elda på kaos. Konflikter ska lösas, inte vinnas.

Intervjun genomförd september 2020.

Beteendeproblem i skolan

Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld, kan då vara till god hjälp. Bo Hejlskov Elvén tar avstamp i exempel från skolans vardag och beskriver femton praktiska principer (varav fyra nya) som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem.

Läs mer