Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmärktserien

Genom titlarna i Utmärktserien får vi resultaten från gedigna forskningsöversikter serverade, då svaren på centrala skolfrågor sammanställs på ett intresseväckande och överskådligt sätt. Serien vänder sig till studerande på samtliga lärarprogram, verksamma lärare, men också till rektorer, skolchefer, skolutvecklare, politiker, beslutsfattare och andra med intresse för att utveckla den svenska skolans kvalitet och måluppfyllelse.