Stina Wirsén

Historien om Bodri

En berättelse om vänskapen som överlevde Förintelsen att läsa
tillsammans, vuxna och barn.

Mer info