Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Philippa Wiking

En trygg bas

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas.

Läs mer