Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ninni Wahlström

Ninni Wahlström är professor i pedagogik. Båda är verksamma vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

Den evidensbaserade skolan

Den evidensbaserade skolan – svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik av Daniel Alvunger och Ninni Wahlström ger en rad pedagogiska forskare en allsidig, ingående belysning av frågan om evidensbasering av undervisningen och evidensbaserad praktik. Boken har både ett internationellt och nationellt perspektiv. 

Läs mer