Ruhi Tyson

Ruhi Tyson är fil.dr i pedagogik vid Stockholms universitet. Förutom en akademisk utbildningsbakgrund har han även en hantverkspraktisk utbildningsbakgrund i bokbindning. Erfarenheterna av det praktiska arbetet och verkstadsmiljön har på ett avgörande sätt påverkat hans akademiska studier. Dessa har också bidragit till att utveckla förutsättningarna för det praktiska lärandet.

Bildning och praktisk klokhet

Bildning och praktisk klokhet handlar om hur man konkret kan gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad, ur betydelsen att sätta ord på det kloka i lärares umgänge med elever och kollegor för att på så sätt utveckla klokheten vidare och dela med sig av den. Lärda tänkare som Aristoteles, Platon och Goethe utgör grunden för bokens teoretiska ramverk.   

Läs mer

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik