Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sidsel Skaalvik

Sidsel Skaalvik är professor emerita i specialpedagogik vid Pedagogisk Institute, NTNU, där hon även är verksam som senior forskare.

Motivation och lärande

Att eleverna är motiverade är en förutsättning för lärandet i skolan. Att motivera eleverna är därför en av skolans viktigaste uppgifter. Men hur tar man sig an den uppgiften?

Läs mer