Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kristina Szönyi

Kristina Szönyi är beteendevetare och fil dr i pedagogik. Hennes avhandling handlade om särskoleelevers inifrånperspektiv. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt utvecklings- och forskningsarbete, bland annat vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och Högskolan i Halmstad och är nu verksam vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Utbildning och undervisning i särskolan

Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras två fleråriga forskningsprojekt där nya och aktuella kunskaper kring särskolan presenteras.

Läs mer