Kerstin Svevar

Grammatiken i praktiken

Grammatiken i praktiken går igenom såväl ordklasser, satsdelar och skrivregler. Till varje grammatiskt moment finns övningar kopplade.

Läs mer