Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johan Söderman

Johan Söderman är musiker, musik- och svensklärare och fil.dr i musikpedagogik. Han är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Under senare år har Johan varit gästforskare på Columbia University i New York.

Musikvetenskap för förskolan

Musikvetenskap för förskolan presenterar den mångfasetterade kunskap som finns om barn och musik. En rad framstående musikforskare har bidragit med inspirerande texter till denna antologi som vänder sig till blivande förskollärare, personal i förskolan samt föräldrar och andra som möter barn i förskoleåldern.

Läs mer