Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inge Stensnäs

Författaren Inge Stensnäs var sjukhuspräst i Västervik och blev efter mycket lång erfarenhet  nära förtrogen med såväl svårt sjuka patienters som den vårdande personalens problem.

Att möta döden

Första upplagan av Att möta döden kom ut 1974, den har tryckts om ett tiotal gången och sålts i nära 80 000 ex. Många generationer vårdyrkeselever har här inhämtat kloka råd om hur man uppträder inför döende patienter, hur man hjälper de anhöriga, hur man handskas med sin egen dödsångest, vad tystnadsplikt innebär och så vidare.

Läs mer