Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Heidi Sandö

Heidi Sandø är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge och har en masterexamen i förskolekunskap och språk. Hon har lång erfarenhet från förskola och skola och har varit involverad i arbetet med att utveckla en ny läroplan för norsk förskola.

Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande

Att leka med språket är en naturlig del av barnens liv. Detta ska vi ta vara på och stötta.

Läs mer