Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd är fil.dr i specialpedagogik med särskild inriktingin på läsforskning. Efter 30 år som lärare/speciallärare i alla skolformer arbetar hon sedan en tid tillbaka i Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan Jönköping.

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

Studiehandleningen till Läsförståelse genom strukturerade textsamtal ger underlag för sex fortbildningsträffar. Författarna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. 

Läs mer