Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Monica Reichenberg

Monica Reichenberg har arbetat i många år som lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar, på Individuella programmet och inom vuxenutbildningen. Hon är professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet och har tidigare varit professor i literacy vid Umeå universitet. Reichenbergs forskning rör framför allt läsförståelse och hur texter kan göras begripliga.

Monica Reichenberg tilldelades 2015 Ingvar Lundberg-priset på 100 000 kr för sin forskning om läsning och läsförståelse. Motivering: ”För att hon som lärare och forskare flyttat fokus från lässvaga elevers misslyckanden till att kritiskt granska texter och göra dem mer begripliga och i samtalets form inbjuda alla elever att bli aktiva, medskapande läsare. Monica Reichenberg har visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer och att aktiv läsundervisning går hand i hand med omsorg om elevernas emotionella välbefinnande. Hennes framgångsrika arbete är därmed också ett folkbildande och demokratiskt projekt.”

Titlar av Monica Reichenberg