Jarl Risberg

Jarl Risberg är professor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Biologisk psykologi

"'Den biologiska psykologin har under senare år
Läs mer