Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hanna Rydqvist

Hanna Rydqvist är förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete i förskolan. Hon arbetar som biträdande förskolechef och har tidigare varit förstelärare inom förskola och handledare med inriktning på barns inflytande.

Väpplarna

Det här är ett arbetsmaterial som utgår från målen inom språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel ur den Lpfö 18. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan.

Läs mer