Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Rosengren

Anna Rosengren är leg. psykolog, handledare i kbt och blivande specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete, och är nu verksam vid Familjepsykologerna med behandling, utbildning och handledning.

Anna Rosengren föreläser inom KBT med barn tonåringar och familjer | Barnpsykiatri

Boka föreläsning/kontakt:
anna.rosengren@familjepsykologerna.se, familjepsykologerna.se

KBT ur ett barnperspektiv

Psykologen Anna Rosengren beskriver ingående hur du utgår från barnets eller tonåringens perspektiv och behov, både vid bedömning och behandling. Hon fördjupar centrala aspekter, bland annat samarbetet med föräldrar, hur man frågar om våld, bedömer suicidrisk och gör neuropsykiatriska utredningar.

Läs mer