Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stephen Palmer

Stephen Palmer, PhD, är ansvarig för avdelningen för coachingpsykologi vid City University London och grundare av Centre for Coaching i Storbritannien.

Psykologisk coaching

Många av de mest framgångsrika coacher som är verksamma i Sverige idag jobbar med kognitiv och beteendeinriktad coaching. Med detta arbetssätt som grund skapas ett coachingsamtal som kan leda till genomgripande förändring.

Läs mer