Nenad Paunovic

KBT inom psykiatrin

KBT inom psykiatrin beskriver hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden. I denna uppdaterade och utvidgade utgåva har nya kapitel tillkommit, bland annat om fallformulering, spelberoende, internetbehandling samt KBT och psykofarmaka. Boken vänder sig till studerande på grundutbildningar inom psykoterapi och även till yrkesverksamma psykoterapeuter.

Läs mer