Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anne Palmér

Anne Palmér, universitetslektor, är verksam vid Uppsala universitet som forskare, lärarutbildare och projektledare för de nationella proven i svenska.

Bedömning av elevtext – enligt Lgr11 och Lgy11

Bedömning av elevtext ger svenskläraren konkreta verktyg för att analysera och bedöma sina elevers texter. Analysen är nödvändig både för att kunna hjälpa eleven att utvecklas och för att åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning. Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning.

Läs mer