Johanna Ögren

Johanna Ögren (född 1976) är författare och skribent. Tillsammans med sin man, Daniel Åberg gav hon 2012 ut boken När två blev tre - Förstagångsföräldrars funderingar, farhågor och fantasier.

Johanna är en välkänd profil i bloggvärlden - kanske framförallt för bloggen Bokhora.

Följ Författaren

När två blev tre

Att bli förstagångsförälder innebär en av livets största förändringar. I samma stund som ditt nyfödda barn fyller lungorna med luft och skriker ut sin ilska i förlossningssalen ställs det mesta på ända.

Läs mer