Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Christer Öhman

Historia 1a1

Historia 1a1 är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen. Bokens fokus, inledning och enkla språk ger en tydlig och lättarbetad struktur. Varje avsnitt avslutas med en frågeruta som fungerar som kontrollstation för läsaren.

Läs mer