Liria Ortiz

Liria Ortiz är leg. psykolog, psykoterapeut och en av de främsta inom psykologikåren vad gäller metoden Motiverande samtal, MI. Hon har skrivit flera handböcker inom området, bl.a. När förändring är svårt och Motiverande samtal vid autism och ADHD. Hon är också certifierad CRAFT-terapeut. Liria är skribent i Dagens Nyheter i frågor om relationer och personlig utveckling, och medverkar som psykologisk rådgivare på Psykologförbundets hemsida Psykologiguiden. Hon belönades 2017 med Stora Psykologpriset.